Zaměstnanci školy

pedagogické pracovnice
I. třída Sluníčka uč. Jana Laštovková
    uč. Bc. Sabina Poláčková
II. třída Motýlci uč. Alena Okáníková
     uč.  Ludmila Hraběová 
III. třída Berušky uč. Mgr. Blanka Cmolová
IV. třída  Broučci  uč. Soňa Veselá
   

 uč.

Bc. Jana Martincová


provozní
  školnice Jana Blahová
  uklizečka Alena Smejkalová
výdejna stravy pomocná kuchařka Štylárková Zdeňka