Nadstandartní činnosti

 

Nabídka:

- logopedie

- grafomotorika

- výuka základů anglického jazyka

- hra na zobcovou flétnu

- sportovní aktivity

motýl